نام واحد : خودکفائی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

نام محصول : بسته بندی چای جعبه ای

 • سریال مجوز : 1760181
 • شماره مجوز : 22850
 • تاریخ مجوز : 04/03/1382
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,285 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%