نام واحد : سیدحسین اردستانی

نام محصول : خلال کنی خشکبار

 • سریال مجوز : 1760212
 • شماره مجوز : 73460
 • تاریخ مجوز : 15/09/1379
 • کد محصول : 15131481
 • شرح محصول : خلال میوه
 • ظرفیت : 818 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%