نام واحد : کیمیا نوش پردیس

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 3021331
 • شماره مجوز : 11086
 • تاریخ مجوز : 05/04/1386
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 11,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%