نام واحد : جام زرین فیروزمادربزرگ

نام محصول : سس گرم و سرد

 • سریال مجوز : 1760437
 • شماره مجوز : 56778
 • تاریخ مجوز : 06/05/1381
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 1,040 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%