نام واحد : صنعتی پالیز صنعت مامطیر

نام محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی به روش بچ

 • سریال مجوز : 3021571
 • شماره مجوز : 14726
 • تاریخ مجوز : 01/05/1386
 • کد محصول : 15141410
 • شرح محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%