نام واحد : صنعتی پالیز صنعت مامطیر

نام محصول : صابون خمیری

 • سریال مجوز : 3021571
 • شماره مجوز : 14726
 • تاریخ مجوز : 01/05/1386
 • کد محصول : 24241122
 • شرح محصول : صابون خمیری
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%