نام واحد : صنعتی پالیز صنعت مامطیر

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل-خ...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بابلکنار
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابلکنار

نام محصول : صابون خمیری

 • سریال مجوز : 3021571
 • شماره مجوز : 14726
 • تاریخ مجوز : 01/05/1386
 • کد محصول : 24241122
 • شرح محصول : صابون خمیری
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%