نام واحد : محسن ومهوش درویش آزادزندی درویش ازاد

نام محصول : ارد بروش والسی 60تن ارد بروش اسیاب سنگی30تن

 • سریال مجوز : 1760503
 • شماره مجوز : 77761
 • تاریخ مجوز : 01/12/1379
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 25,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%