نام واحد : جعفردریانی وبهمن حاجی کریملو

نام محصول : چای جعبه ای

 • سریال مجوز : 1760583
 • شماره مجوز : 78229
 • تاریخ مجوز : 09/12/1379
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 560 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%