نام واحد : خوشمزه اسیا ندائی وعلی اصغرندائی

نام محصول : نان بستنی

 • سریال مجوز : 1760627
 • شماره مجوز : 79152
 • تاریخ مجوز : 23/12/1379
 • کد محصول : 15411146
 • شرح محصول : نان بستنی
 • ظرفیت : 1,540 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%