نام واحد : مهدی طاهر پور

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3021900
 • شماره مجوز : 18893
 • تاریخ مجوز : 05/06/1386
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%