نام واحد : حسین رضازاده سفیدئی - غذائی سپیده

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی حبوب

 • سریال مجوز : 1760729
 • شماره مجوز : 20495
 • تاریخ مجوز : 25/01/1380
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 770 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%