نام واحد : علی ذوالفقاری

نام محصول : بستنی قیفی و لیوانی

 • سریال مجوز : 1760890
 • شماره مجوز : 22873
 • تاریخ مجوز : 07/03/1380
 • کد محصول : 15201270
 • شرح محصول : انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%