نام واحد : محمدعلی ومحمدکلاهی دهخوارقانی

نام محصول : لپه عدس نخودوبسته بندی ان

 • سریال مجوز : 1761010
 • شماره مجوز : 31241
 • تاریخ مجوز : 24/08/1372
 • کد محصول : 15492710
 • شرح محصول : محصولات طبقه بندی نشده درجای دیگر حبوبات
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%