نام واحد : البرز ماکیان

نام محصول : خوراک اماده طیوروغیره

 • سریال مجوز : 3022198
 • شماره مجوز : 23286
 • تاریخ مجوز : 14/07/1386
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%