نام واحد : مجید رضائی اول هندل آباد

نام محصول : دولومیت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350196000000
 • شماره مجوز : 120/1522496
 • تاریخ مجوز : 01/10/1394
 • کد محصول : 1410412355
 • شرح محصول : دولومیت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%