نام واحد : تعاونی میوه و تره بار چهار فصل نشتا

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 3022402
 • شماره مجوز : 26207
 • تاریخ مجوز : 07/08/1386
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%