نام واحد : منصوردهینی

نام محصول : خمیرپیتزا

 • سریال مجوز : 1761253
 • شماره مجوز : 52446
 • تاریخ مجوز : 22/02/1381
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 29 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%