نام واحد : صنایع غذائی برگ بال

نام محصول : چاشنی پودری شامل مخلوط پودرسبز

 • سریال مجوز : 1761270
 • شماره مجوز : 30577
 • تاریخ مجوز : 15/07/1380
 • کد محصول : 15492440
 • شرح محصول : انواع چاشنی غذاوسالاد
 • ظرفیت : 70 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%