نام واحد : کمال راد نوین

نام محصول : کله ازشکر

 • سریال مجوز : 1761334
 • شماره مجوز : 50651
 • تاریخ مجوز : 24/01/1381
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 2,930 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%