نام واحد : پارس مینو

نام محصول : انواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1761684
 • شماره مجوز : 67773
 • تاریخ مجوز : 15/08/1391
 • کد محصول : 15411120
 • شرح محصول : نان شیرینی
 • ظرفیت : 660 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%