نام واحد : کشت وصنعت طلادانه

نام محصول : اسنک برپایه ارد سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1761710
 • شماره مجوز : 98940
 • تاریخ مجوز : 11/12/1387
 • کد محصول : 15311613
 • شرح محصول : چیپس ذرت
 • ظرفیت : 1,075 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%