نام واحد : ایرانیان کیهان اندیش

نام محصول : پودرکردن وبسته بندی میوه های آجیلی

 • سریال مجوز : 3022782
 • شماره مجوز : 31662
 • تاریخ مجوز : 20/09/1386
 • کد محصول : 15492171
 • شرح محصول : پودرکردن وبسته بندی میوه های آجیلی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%