نام واحد : پاکتاب غذا

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : افسریه 15متری...
 • تلفن شرکت : ****280
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس اباد بلوارابن سینا خ حاتم راد خ بوستان قط 13
 • تلفن واحد : **************029
 • مدیر : محمد رضا یافتیان
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی کاکا

 • سریال مجوز : 1762076
 • شماره مجوز : 56321
 • تاریخ مجوز : 30/04/1383
 • کد محصول : 15431120
 • شرح محصول : بسته بندی کاکائو
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%