نام واحد : آرد منصوبیان

نام محصول : ارد استحصالی گندم

 • سریال مجوز : 1762101
 • شماره مجوز : 47820
 • تاریخ مجوز : 17/08/1349
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 86,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%