نام واحد : میر فخرالدین و سید حسام الدین مهدوی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات

 • سریال مجوز : 3023274
 • شماره مجوز : 38401
 • تاریخ مجوز : 27/11/1386
 • کد محصول : 15132111
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%