نام واحد : تعاونی تولیدی هدایت گستر سبز بابل

نام محصول : کیک مغزدار

 • سریال مجوز : 3023279
 • شماره مجوز : 38425
 • تاریخ مجوز : 27/11/1386
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%