نام واحد : علی گرامی ومحمداسماعیل موسایی داریان

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1762439
 • شماره مجوز : 37981
 • تاریخ مجوز : 21/11/1380
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 560 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%