نام واحد : هاشم پناه بر

نام محصول : برگر و محصولات سوخاری

 • سریال مجوز : 3023303
 • شماره مجوز : 38819
 • تاریخ مجوز : 30/11/1386
 • کد محصول : 15111720
 • شرح محصول : سایرانواع برگر
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%