نام واحد : نوشابه سازی ایران آرارات سابق

نام محصول : الکل صنعتی از ملاس چغندرقن

 • سریال مجوز : 1762572
 • شماره مجوز : 60527
 • تاریخ مجوز : 10/05/1372
 • کد محصول : 15511112
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 10,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%