نام واحد : تحفه البرز

نام محصول : بسته بندی اب معدنی

 • سریال مجوز : 3023359
 • شماره مجوز : 39709
 • تاریخ مجوز : 07/12/1386
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 63,072 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%