نام واحد : حمید پناهی

نام محصول : اماده بسته بندی کره حیوانی گیاهی

 • سریال مجوز : 1762750
 • شماره مجوز : 58434
 • تاریخ مجوز : 02/05/1385
 • کد محصول : 15201243
 • شرح محصول : بسته بندی کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%