نام واحد : تعاونی صنایع غذایی آلتین زیتون ارس

نام محصول : روغن مایع زیتون

 • سریال مجوز : 200415000000
 • شماره مجوز : 23798/ص95
 • تاریخ مجوز : 12/10/1395
 • کد محصول : 1514512351
 • شرح محصول : روغن مایع زیتون
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -112
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%