نام واحد : لیلا واثقی

نام محصول : پودر قارچ

 • سریال مجوز : 3023539
 • شماره مجوز : 808
 • تاریخ مجوز : 19/01/1387
 • کد محصول : 15132144
 • شرح محصول : پودر قارچ
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%