نام واحد : مسعودانصاری چلچله

نام محصول : انواع خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1763049
 • شماره مجوز : 52360
 • تاریخ مجوز : 22/02/1381
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%