نام واحد : خشکبار مهلا آمل

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 3023570
 • شماره مجوز : 1509
 • تاریخ مجوز : 24/01/1387
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%