نام واحد : خشکبار مهلا آمل

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : آمل ک 6 ج امل...
 • تلفن شرکت : *******121جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی لاریجان
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجتبی عشریه
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لاریجان(رینه)

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 3023570
 • شماره مجوز : 1509
 • تاریخ مجوز : 24/01/1387
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%