نام واحد : ابوالفضل اسماعیل وحسین مهدوی

نام محصول : سرکه برپایه میوه

 • سریال مجوز : 1763160
 • شماره مجوز : 50658
 • تاریخ مجوز : 25/01/1393
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 28 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%