نام واحد : کشت و صنعت سیتی شل شمال

نام محصول : چیپس میوه

 • سریال مجوز : 3023623
 • شماره مجوز : 2717
 • تاریخ مجوز : 02/02/1387
 • کد محصول : 15131431
 • شرح محصول : چیپس میوه
 • ظرفیت : 340 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%