نام واحد : محمد بازاری جامخانه

نام محصول : بسته بندی قند خرد شده

 • سریال مجوز : 3023709
 • شماره مجوز : 3972
 • تاریخ مجوز : 12/02/1387
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%