نام واحد : تعاونی درجه بندی و میوه و سبزیجات طراوت قائمشهر

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات

 • سریال مجوز : 3024363
 • شماره مجوز : 701/16375
 • تاریخ مجوز : 06/06/1387
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%