نام واحد : صادراتی خشکباربینا

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1763490
 • شماره مجوز : 56222
 • تاریخ مجوز : 26/04/1381
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 980 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%