نام واحد : شایان شکلات

نام محصول : انواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1732886
 • شماره مجوز : 39458
 • تاریخ مجوز : 24/11/1378
 • کد محصول : 15431370
 • شرح محصول : شیرینیجات همراه باموادهوادهی شده
 • ظرفیت : 725 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%