نام واحد : البرز نقش وفا

نام محصول : بسته بندی پودرمیوه جات

 • سریال مجوز : 3024688
 • شماره مجوز : 701/24697
 • تاریخ مجوز : 21/08/1387
 • کد محصول : 15311522
 • شرح محصول : بسته بندی پودرمیوه جات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%