نام واحد : تعاونی 795 بابلسر کیلکا کبیرا

نام محصول : شیراسترلیزه

 • سریال مجوز : 3024831
 • شماره مجوز : 701/29062
 • تاریخ مجوز : 01/10/1387
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%