نام واحد : تعاونی مازند پخت زرین

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 3024942
 • شماره مجوز : 701/33140
 • تاریخ مجوز : 12/11/1387
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%