نام واحد : کاظم قاسمی

نام محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی

 • سریال مجوز : 3025185
 • شماره مجوز : 701/12287
 • تاریخ مجوز : 20/04/1388
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%