نام واحد : تعاونی تولیدی شماره 1 مازندران

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 3025252
 • شماره مجوز : 701/15129
 • تاریخ مجوز : 13/05/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%