نام واحد : صنایع غذایی بسته بندی کلارا- شرکت

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات

 • سریال مجوز : 1303584
 • شماره مجوز : 25587
 • تاریخ مجوز : 13/12/1368
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%