نام واحد : کشت وصنعت زربخش سمندرغلامرضاتقی زاده

نام محصول : گندم وجوپوست کنده وبلغوروکشمش

 • سریال مجوز : 1710226
 • شماره مجوز : 33494
 • تاریخ مجوز : 12/07/1376
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%