نام واحد : همدل بهاران جهان

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 1709241
 • شماره مجوز : 22000
 • تاریخ مجوز : 19/02/1380
 • کد محصول : 15311420
 • شرح محصول : بسته بندی غلات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%