نام واحد : زمانیان نجف آبادی - غلامعلی و حسنعلی

نام محصول : کنجاله ازپس مانده های حاصل ازتولید روغن

 • سریال مجوز : 1303694
 • شماره مجوز : 28151
 • تاریخ مجوز : 02/08/1373
 • کد محصول : 15141250
 • شرح محصول : کنجاله ازپس مانده های حاصل ازتولید روغن
 • ظرفیت : 276 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%