نام واحد : کشاورزی فتح المبین - شرکت

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1304552
 • شماره مجوز : 324790
 • تاریخ مجوز : 12/05/1367
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 666 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%