نام واحد : نان ماشینی سپیده شهریار

نام محصول : نا ن لواش خشک ماشینی

 • سریال مجوز : 1732451
 • شماره مجوز : 54448
 • تاریخ مجوز : 23/03/1377
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%